Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 roku w siedzibie szkoły, w następujących godzinach:

  • 09:00 – klasa I
  • 10:00 – klasa II
  • 11:00 – klasa III
  • 12:00 – klasa IV

Uroczystość odbędzie się bez udziału osób towarzyszących (wyjątek stanowią rodzice uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych). Obowiązują maseczki ochronne.