Toruńskie
Liceum Ogólnokształcące

Toruńskie Liceum Ogólnokształcące wyróżnia się jako miejsce przyjazne i doświadczone w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności ze spektrum autyzmu. Nasza szkoła angażuje się w tworzenie otoczenia sprzyjającego rozwojowi każdego ucznia.

Dotychczasowa działalność pozwoliła wyciągnąć wnioski, w oparciu o które Toruńskie Liceum Ogólnokształcące stawia na doświadczoną kadrę z najwyższymi kwalifikacjami, indywidualne podejście do uczniów, pracę w małych grupach i na niezawodnym sprzęcie.

Nasza szkoła angażuje się w rozwijanie potencjału każdego ucznia, zwracając szczególną uwagę na ich potrzeby i umiejętności.
Zapraszamy do odkrywania wiedzy i rozwijania pasji w przyjaznym i wspierającym środowisku Toruńskiego Liceum Ogólnokształcącego!

wrzesień 2023

założenie Toruńskiego Liceum Ogólnokształcącego

luty 2024

rozpoczęcie działalności edukacyjnej

Poznaj
nasze zalety!

 • Szkoła zlokalizowana jest w dobrym punkcie miasta,
  jest bezpieczna – zamknięta i monitorowana.
 • Nauka odbywa się w mało licznych klasach.
 • Możliwość korzystania z nowoczesnych pracowni komputerowych.
  Każdy uczeń ma dostęp do swojego komputera.
 • Z nami doskonale przygotujesz się do matury.
  Zapewniamy dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych.
 • Wychowawcy i nauczyciele są nastawieni na rozwiązywanie indywidualnych problemów powstających w toku nauki.