Czesne i program bezpłatnych podręczników

150 zł za miesiąc*

* w przypadku uczniów osiągających średnią semestralną min. 4,75, 
* przy naborze – liczba punktów rekrutacyjnych – min. 16 

250 zł za miesiąc

W ramach opłaty, szkoła zapewnia każdemu uczniowi podręczniki do nauki przez cały cykl kształcenia.

Konto bankowe

Numer konta:

41 1140 2004 0000 3102 8032 7830

Powyższe zasady obowiązywać będą od roku szkolnego 2023/2024. Uczniów klas: II, III, IV i V obowiązują opłaty wynikające z ich umów.