Dyrekcja

dyrektor szkoły

Dyrektor – dyżury:

wtorek 8.00 – 10.00
czwartek 13.00 – 15.00

wicedyrektor szkoły

Kadra pedagogiczna

Piotr Ablewski

przedmioty zawodowe

Kinga Chalecka

działalność gospodarcza, podstawy przedsiębiorczości, współorganizowanie zajęć, trening umiejętności społecznych

Andrzej Chalecki

trening umiejętności społecznych, doradca zawodowy, współorganizowanie zajęć

Ewa Cierpikowska

język niemiecki, współorganizowanie zajęć

Marek Fiedziuszko

język angielski

Tomasz Fryc

religia

Bartłomiej Gawlik

wychowanie fizyczne

Joanna Jabłońska

plastyka, arteterapia

Ewa Jacuńska–Mikuć

doradztwo zawodowe, psycholog

Anna Jankowska

współorganizowanie zajęć, socjoterapia

Wojciech Kalisiewicz

przedmioty zawodowe

Maciej Kaniewski

zajęcia w-f

Andrzej Kardaszyński

język hiszpański

Paula Kawalerska

język angielski,
matematyka

Sylwia Konklewska

matematyka

Marek Kowalski

współorganizowanie zajęć

Konrad Lipka

przedmioty zawodowe

Rafał Mączkowski

biologia

Piotr Mikulski

fizyka

Natalia Motylewska

edukacja dla bezpieczeństwa

Jacek Nowaczyk

chemia

Aleksandra Ostrowska

etyka, język francuski, współorganizowanie zajęć, pedagog specjalny, socjoterapia

Nelly Pankowska

język polski

Ryszard Paradowski

matematyka

Teresa Piotrowska – Cichocka

przedmioty zawodowe

Waldemar Przybyszewski

BHP

Anna Rissmann

pedagog,
współorganizowanie zajęć

Anna Rzeczkowska

matematyka

Kamil Sawicki

informatyka, przedmioty zawodowe

Aleksandra Stolarczyk

język polski

Mateusz Topolewski

matematyka

Artur Wilento

geografia

Paula Wydziałkowska – Stawiska

historia,
wiedza o społeczeństwie

Anna Zglińska

historia, WOS, historia i teraźniejszość, przedmioty zawodowe