Organizacja roku szkolnego

Czas trwania roku szkolnego

1.09.2023 – 31.08.2024

Inauguracja roku szkolnego

4.09.2023

Czas trwania semestru dla klas I – IV:

I semestr

5.09.2023 – 19.01.2024

II semestr

20.01.2024 – 21.06.2024

Czas trwania semestru dla klasy V:

I semestr

5.09.2023 – 22.12.2023

II semestr

23.12.2023 – 26.04.2024

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

klasy maturalne
– 26.04.2024

klasy programowo niższe
– 21.06.2024

Dni wolne od nauki:

Święto Wszystkich Świętych

01.11.2023

Święto Niepodległości

11.11.2023

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2023 – 31.12.2023

Święto Trzech Króli

6.01.2024

Ferie zimowe

12.02.2024 – 25.02.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03.2024 -02.04.2024

Święto 1 Maja

01.05.2024

Święto Konstytucji 3 Maja

03.05.2024

Boże Ciało

30.05.2024

Dodatkowe dni wolne od nauki:

Dodatkowy dzień wolny

10.11.2023

1 dodatkowy dzień wolny – egzaminy zawodowe

styczeń 2024

Dodatkowy dzień wolny

2.05.2024

Egzamin maturalny z j. polskiego

7.05.2024

Egzamin maturalny z matematyki

8.05.2024

Egzamin maturalny z j. angielskiego

9.05.2024

Egzamin maturalny z j. angielskiego PR

13.05.2024

Dodatkowy dzień wolny

31.05.2024

2 dodatkowe dni wolne

06.2024

Zebrania z rodzicami

Informacja o terminie zebrania będzie wysyłana do Rodziców na 2 tygodnie przed zebraniem.

Konsultacje

Istnieje możliwość indywidualnej konsultacji z dyrektorem/wychowawcą/nauczycielem/pedagogiem/psychologiem po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Terminy wystawienia ocen semestralnych

19.01.2024
(dla klas I – IV)

22.12.2023
(klasa V)

Terminy wystawienia ocen końcoworocznych

14.06.2024
(dla klas I – IV)

19.04.2024
(klasa V)