Toruńskie
Technikum
Informatyczne

Toruńskie Technikum Informatyczne to szkoła młodzieżowa założona w 2010 roku przez Teresę Synik – pomysłodawczynię wielu placówek edukacyjnych, osobę z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkół i zarządzaniu oświatą.

Szkoła młodzieżowa powstała jako odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy. To właśnie ten obszar nieustannie się rozwija i daje realne perspektywy rozwoju zawodowego i zdobycia satysfakcjonującego zajęcia w przyszłości.

Toruńskie Technikum Informatyczne zmienia się bardzo dynamicznie, dostosowując  tempo do  przemian współczesnych technologii informacyjnych. Nasza szkoła jest objęta patronatem Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Korzysta także ze wsparcia procesu dydaktycznego w ramach międzynarodowego programu Akademii Sieciowej Cisco.

Początek roku szkolnego 2015/2016 to ostateczne połączenie z internetem za pomocą profesjonalnej technologii światłowodowej.

Dotychczasowa działalność pozwoliła wyciągnąć wnioski, w oparciu o które Toruńskie Technikum Informatyczne w swojej działalności stawia na doświadczoną kadrę z najwyższymi kwalifikacjami, indywidualne podejście do uczniów, pracę w małych grupach i na niezawodnym sprzęcie oraz praktyki w specjalistycznych firmach w regionie.

Szkoła oferuje kształcenie w zawodach technik informatyk, od roku szkolnego 2020/2021 technik programista, a od roku szkolnego 2022/2023 również technik reklamy.

2010

założenie szkoły młodzieżowej Toruńskie Technikum Informatyczne

2015

podłączenie w budynku szkoły internetu za pomocą profesjonalnej technologii światłowodowej

2020

dołączenie do oferty edukacyjnej profilu technik programista

2022

dołączenie do oferty edukacyjnej profilu technik reklamy

Technik informatyk

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technik programista

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi i bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Technik reklamy

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampania reklamowa

Poznaj
nasze zalety!

 • Szkoła zlokalizowana jest w bardzo dobrym punkcie miasta,
  jest bezpieczna – zamknięta i monitorowana.
 • Nauka odbywa się w mało licznych klasach.
 • Możliwość korzystania z nowoczesnych pracowni komputerowych.
  Każdy uczeń ma dostęp do swojego komputera.
 • Z nami doskonale przygotujesz się do egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
  Zapewniamy dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych.
 • Wychowawcy i nauczyciele są nastawieni na rozwiązywanie indywidualnych problemów powstających w toku nauki.
 • Opcja wyboru nauki trzeciego języka obcego.
 • Zapewnione praktyki zawodowe w renomowanych i sprawdzonych firmach.