Czesne

250 zł za miesiąc

W ramach opłaty, szkoła zapewnia każdemu uczniowi podręczniki do nauki do końca roku szkolnego*.

Konto bankowe

Numer konta:

41 1140 2004 0000 3102 8032 7830

* dotyczy naboru na II semestr I klasy w lutym 2024 roku