Czesne

150 zł za miesiąc*

* w przypadku uczniów osiągających średnią semestralną min. 4,75 i bardzo dobrego zachowania, 
* przy naborze – liczba punktów rekrutacyjnych – min. 16 

250 zł za miesiąc

Konto bankowe


Numer konta:

41 1140 2004 0000 3102 8032 7830

Powyższe zasady obowiązywać będą od roku szkolnego 2024/2025.

250 zł za miesiąc

W ramach opłaty, szkoła zapewnia każdemu uczniowi podręczniki do nauki do końca roku szkolnego*.

Konto bankowe

Numer konta:

41 1140 2004 0000 3102 8032 7830

* dotyczy naboru na II semestr I klasy w lutym 2024 roku