Istnieje możliwość indywidualnej konsultacji z:

  • dyrektorem
  • wychowawcą
  • nauczycielem
  • pedagogiem
  • psychologiem

po wcześniejszym ustaleniu terminu.


Zebrania z rodzicami podsumowujące semestr:

24 stycznia, godz. 16:30 dla klas: II inf., IV (inf. i prog.), V

25 stycznia, godz. 16:30 dla klas: I (inf. i prog.), II prog. i III (inf. i prog.)