Dyrekcja

dr Kinga Chalecka
Dyrektor szkoły

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

W 2005 roku uzyskałam tytuł doktora nauk ekonomicznych.

Od 2020 roku pełnię funkcję dyrektora Toruńskiego Technikum Informatycznego.

W szkole prowadzę zajęcia z:
– podstaw przedsiębiorczości,
– biznesu i zarządzania,
– działalności gospodarczej,
– kompetencji społecznych i organizacji pracy zespołów,
– treningu umiejętności społecznych.

Poza działalnością dydaktyczną jestem również nauczycielem współorganizującym kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uważam, że w każdym miejscu podstawą jest dobra atmosfera i dążę do tego, aby w naszej placówce każdy czuł się dobrze.

W czasie wolnym lubię czytać książki, sklejać domki z drewna i zwiedzać urocze zakątki Polski.

mgr Aleksandra Ostrowska
Wicedyrektor szkoły

Jestem absolwentką filologii romańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ukończyłam studia podyplomowe z administracji publicznej, edukacji uczniów ze spektrum autyzmu, a także z socjoterapii i etyki.

Z Toruńskim Technikum Informatycznym jestem związana od 2010 r. W latach 2016-2020 pełniłam funkcję dyrektora szkoły, a od 2020 r. pracuję na stanowisku wicedyrektora.

W szkole uczę języka francuskiego i etyki. Jestem także nauczycielem współorganizującym kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W swojej pracy kieruję się założeniem, że dobry nauczyciel widzi więcej, niż tylko twarze swoich uczniów.

Moją pasją są podróże, wolny czas wypełniam także aktywnością fizyczną i czytaniem.