Miesiąc: sierpień 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 roku w siedzibie szkoły, w następujących godzinach: 09:00 – klasa I 10:00 – klasa II 11:00 – klasa III 12:00 – klasa IV Uroczystość odbędzie się bez udziału osób towarzyszących (wyjątek stanowią rodzice uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych). Obowiązują maseczki ochronne.