Rok: 2021

Newsletter

Newsletter

Nasi uczniowie od października bieżącego roku tworzą newsletter. Widać ich ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. Jesteśmy z tego bardzo dumni, więc chętnie podzielimy się z Państwem nowym numerem: klik. Kolejne wydania newslettera znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce „życie szkoły”.  Zapraszamy!

Lekcje z ZUS

Lekcje z ZUS

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  Na spotkaniach będziemy odpowiadać na pytania: co to jest ZUS, co to są ubezpieczenia społeczne, dlaczego warto być ubezpieczonym i na jakie świadczenia można liczyć, gdy płaci się składki. Zwieńczeniem projektu będzie udział w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

TTI uczestnikiem projektu

TTI uczestnikiem projektu

Z przyjemnością informujemy, iż Toruńskie Technikum Informatyczne jest uczestnikiem projektu pn. „Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy. Innowacyjne modele współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami zawodowymi”. Partnerami projektu są m.in.: UMK w Toruniu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu POWR.04.03.00-00-0011/18.

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery

  W dniach 18.10 – 24.10 obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Kariery. Jest to wydarzenie, które ma na celu wspieranie uczniów w planowaniu dalszej, szeroko rozumianej edukacji, budowanie ścieżki kariery czy odkrywanie zasobów oraz talentów. Nasi uczniowie zdobywają kompetencje angażując się w projekt zwolnieni z teorii.     https://zwolnienizteorii.pl