TTI uczestnikiem projektu

Z przyjemnością informujemy, iż Toruńskie Technikum Informatyczne jest uczestnikiem projektu pn. „Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy. Innowacyjne modele współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami zawodowymi”. Partnerami projektu są m.in.: UMK w Toruniu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu POWR.04.03.00-00-0011/18.