Przypomnienie o rekrutacji

Przypominamy!!

Trwa rekrutacja do Toruńskiego Technikum Informatycznego. Chcesz dołączyć do grona naszej społeczności? Uzupełnij podanie online: TUTAJ.Wyślij na adres: biuro@ced.edu.pl skan świadectwa ukończenia klasy VII (dwustronny) oraz zrzut ekranu z ocen śródrocznych z klasy VIII. Odezwiemy się do Ciebie maksymalnie kolejnego dnia i powiemy, czy zakwalifikowałeś się do II etapu. Co ważne! Nie bierzemy pod uwagę wyników egzaminu ósmoklasisty. Zero niepotrzebnego stresu.
 Sprawdzisz się?