Żółty żonkil

Żółty żonkil to symbol zbiorowej pamięci. W 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim (19 kwietnia 1943 r.) wyrażamy naszą pamięć o pierwszym największym zrywie Żydów w II wojnie światowej i pierwszym powstaniu miejskim w okupowanej Europie.

Napis wykonał Szymon Jaworski z IVP.