Co robiliśmy

W ramach zajęć uczniowie:

  • Korzystali ze środowiska CodeBlocks, platformy e-learningowej  https://www.tutorialspoint.com/  i środowiska Dobot;
  • Poznali podstawowe zagadnienia z algorytmiki i programowania.
  • Dowiedzieli się co to jest algorytm, poznali sposoby przedstawiania algorytmów, jak deklarujemy zmienne i stałe.
  • Poznali strukturę programu języka C++ w środowisku CodeBlocks oraz podstawowe instrukcje warunkowe, iteracyjne i wielokrotnego wyboru.
  • Uczniowie poznali funkcje, rekurencję, tablice w C++;
  • Poznali strukturę programu w środowisku Scratch oraz zasady programowania ruchów robotów;
  • W ramach zajęć poznali między innymi podstawy programowania doskonalące wiedzę w zakresie matematyki i przedmiotów zawodowych informatycznych, rozwijali wyobraźnię przestrzenną i kreatywność.
  • Uczniowie wykonywali zadania matematyczne uwzględniając wszystkie sposoby zapisu algorytmu: schemat blokowy, lista kroków, pseudojęzyk, kod programu w języku C++.