Matura – powód do gratulacji!

10 października 2022 roku w Oddziale Kuratorium Oświaty w Toruniu odbyło się spotkanie, podczas którego nagrodę za sukcesy naszych Uczniów – Absolwentów, ale i Nauczycieli odebrała pani Dyrektor Kinga Chalecka.

Cała kadra dydaktyczna dumna jest z osiągnięć naszych uczniów, którzy skutecznie i z pełnym zaangażowaniem przy asyście systematycznej i wytężonej pracy dała owoce w postaci wysokiego wyniku egzaminu maturalnego.

Dziękujemy Uczniom i Nauczycielom za powód do chluby!